Užít či neužít?

By
With
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Užít či neužít?

Jak se postavit k faktu, že dovršujeme zákonný limit a můžeme si zažádat o odchod do důchodu? Máme tento fakt slavit, Máme se těšit na pokles životní úrovně, pokles příjmů a zvýšené výdaje za léky? Máme se těšit, jak si odpočineme, jak budeme mít spoustu času na své zájmy a koníčky? Nebo se máme obávat, že nebudeme tolik mezi lidmi, že se budeme nudit, a že náhlá změna životního rytmu s námi, jak se říká „šlehne“? Máme se těšit, nebo se bát?

Jak kdo

Je nespočet případů, že se člověk, těšící se od důchodu nedokázal nakonec s tímto faktem vyrovnat a bezprostředně po ukončení svého produktivního života zemřel, aniž by si penze užil. Jedním z takových případů je například herec Karel Höger, který zemřel dva dny po nastoupení do penze, když hned první den dostal infarkt, kterému další den podlehl. Pravda, v jeho případě to byla penze víceméně vynucená okolnostmi a herec to těžce nesl.